کمترین: 
498
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500
زمان: 
9/13 15:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 آذر 1396 , 500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:20","price":498},{"date":"1396/09/13 12:20","price":500},{"date":"1396/09/13 14:10","price":501},{"date":"1396/09/13 15:20","price":500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398