کمترین: 
501
بیشترین: 
503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
9/13 14:10
قیمت کرون نروژ امروز 13 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 آذر 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":502},{"date":"1396/09/13 10:40","price":501},{"date":"1396/09/13 11:50","price":502},{"date":"1396/09/13 12:30","price":503},{"date":"1396/09/13 12:40","price":502},{"date":"1396/09/13 14:10","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398