کمترین: 
4347
بیشترین: 
4367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4363
زمان: 
9/13 14:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 آذر 1396 , 4363 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":4347},{"date":"1396/09/13 11:20","price":4353},{"date":"1396/09/13 12:20","price":4350},{"date":"1396/09/13 12:30","price":4367},{"date":"1396/09/13 12:40","price":4353},{"date":"1396/09/13 13:10","price":4360},{"date":"1396/09/13 14:10","price":4363}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398