کمترین: 
3360
بیشترین: 
3386
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3386
زمان: 
9/13 16:40
قیمت دلار کانادا امروز 13 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 آذر 1396 , 3386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":3360},{"date":"1396/09/13 11:10","price":3361},{"date":"1396/09/13 11:30","price":3363},{"date":"1396/09/13 11:50","price":3364},{"date":"1396/09/13 12:20","price":3370},{"date":"1396/09/13 12:30","price":3368},{"date":"1396/09/13 12:40","price":3375},{"date":"1396/09/13 12:50","price":3379},{"date":"1396/09/13 13:10","price":3384},{"date":"1396/09/13 15:00","price":3383},{"date":"1396/09/13 16:10","price":3384},{"date":"1396/09/13 16:40","price":3386}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398