کمترین: 
1085
بیشترین: 
1106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1106
زمان: 
9/13 16:10
قیمت لیر ترکیه امروز 13 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 1106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":1088},{"date":"1396/09/13 10:40","price":1089},{"date":"1396/09/13 11:50","price":1091},{"date":"1396/09/13 12:10","price":1092},{"date":"1396/09/13 12:20","price":1094},{"date":"1396/09/13 12:30","price":1085},{"date":"1396/09/13 12:40","price":1094},{"date":"1396/09/13 12:50","price":1098},{"date":"1396/09/13 13:10","price":1100},{"date":"1396/09/13 13:30","price":1101},{"date":"1396/09/13 13:50","price":1102},{"date":"1396/09/13 14:10","price":1103},{"date":"1396/09/13 15:00","price":1101},{"date":"1396/09/13 16:10","price":1106}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398