کمترین: 
90936.6
بیشترین: 
90958.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90936.6
زمان: 
9/13 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 13 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 آذر 1396 , 90936.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:30","price":90955.7},{"date":"1396/09/13 12:30","price":90958.7},{"date":"1396/09/13 15:30","price":90936.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398