کمترین: 
2077.8
بیشترین: 
2077.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077.8
زمان: 
9/13 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 13 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 آذر 1396 , 2077.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":2077.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398