کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.9
زمان: 
9/13 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 13 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398