کمترین: 
10805.3
بیشترین: 
10805.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10805.3
زمان: 
9/13 09:10
قیمت بات تایلند امروز 13 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 آذر 1396 , 10805.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":10805.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398