کمترین: 
2616.3
بیشترین: 
2616.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2616.3
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 آذر 1396 , 2616.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":2616.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398