کمترین: 
3348.5
بیشترین: 
3348.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3348.5
زمان: 
9/13 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 آذر 1396 , 3348.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":3348.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398