قیمت دینار بحرین مورخ 13 آذر 1396

کمترین: 
9340.2
بیشترین: 
9340.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9340.2
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دینار بحرین مورخ 13 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 آذر 1396 , 9340.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":9340.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 مرداد 1397