کمترین: 
296
بیشترین: 
296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
296
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دینار عراق امروز 13 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 آذر 1396 , 296 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":296}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398