کمترین: 
9151.2
بیشترین: 
9151.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9151.2
زمان: 
9/13 09:10
قیمت ریال عمان امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 آذر 1396 , 9151.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":9151.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399