کمترین: 
969
بیشترین: 
969
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
969
زمان: 
9/13 09:10
قیمت ریال قطر امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 آذر 1396 , 969 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":969}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398