کمترین: 
941
بیشترین: 
941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
941
زمان: 
9/13 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 13 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 آذر 1396 , 941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":941}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398