کمترین: 
11693.3
بیشترین: 
11693.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11693.3
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دینار کویت امروز 13 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 آذر 1396 , 11693.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":11693.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398