کمترین: 
421.4
بیشترین: 
421.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
421.4
زمان: 
9/13 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 13 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 آذر 1396 , 421.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":421.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398