کمترین: 
3592.6
بیشترین: 
3592.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3592.6
زمان: 
9/13 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 آذر 1396 , 3592.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":3592.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398