کمترین: 
2775.1
بیشترین: 
2775.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2775.1
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 13 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 آذر 1396 , 2775.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":2775.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398