کمترین: 
3130.1
بیشترین: 
3130.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3130.1
زمان: 
9/13 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 13 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 آذر 1396 , 3130.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":3130.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398