کمترین: 
898.7
بیشترین: 
898.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
898.7
زمان: 
9/13 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 13 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 898.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":898.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398