کمترین: 
960.9
بیشترین: 
960.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960.9
زمان: 
9/13 09:10
قیمت درهم امارات امروز 13 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 آذر 1396 , 960.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":960.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398