کمترین: 
4752.9
بیشترین: 
4752.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752.9
زمان: 
9/13 09:10
قیمت پوند امروز 13 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 آذر 1396 , 4752.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":4752.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398