کمترین: 
4188.3
بیشترین: 
4188.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4188.3
زمان: 
9/13 09:10
قیمت یورو امروز 13 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 آذر 1396 , 4188.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":4188.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398