کمترین: 
3529.1
بیشترین: 
3529.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3529.1
زمان: 
9/13 09:10
قیمت دلار امروز 13 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 آذر 1396 , 3529.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 09:10","price":3529.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398