کمترین: 
455
بیشترین: 
468.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
457.14
زمان: 
9/13 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 آذر 1396 , 457.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 00:30","price":468.3},{"date":"1396/09/13 01:00","price":461.8},{"date":"1396/09/13 01:30","price":456.9},{"date":"1396/09/13 02:00","price":455},{"date":"1396/09/13 02:30","price":460.99},{"date":"1396/09/13 03:00","price":459.34},{"date":"1396/09/13 03:30","price":460.09},{"date":"1396/09/13 06:30","price":459.66},{"date":"1396/09/13 07:00","price":461.5},{"date":"1396/09/13 07:30","price":460.32},{"date":"1396/09/13 08:00","price":460.88},{"date":"1396/09/13 08:30","price":463.32},{"date":"1396/09/13 09:30","price":463.55},{"date":"1396/09/13 12:30","price":466.82},{"date":"1396/09/13 13:00","price":466.01},{"date":"1396/09/13 13:30","price":466.68},{"date":"1396/09/13 14:00","price":466.21},{"date":"1396/09/13 14:30","price":460.5},{"date":"1396/09/13 15:00","price":458.1},{"date":"1396/09/13 15:30","price":456.44},{"date":"1396/09/13 18:30","price":459.55},{"date":"1396/09/13 19:00","price":460.88},{"date":"1396/09/13 19:30","price":459.2},{"date":"1396/09/13 20:00","price":458.31},{"date":"1396/09/13 20:30","price":457.67},{"date":"1396/09/13 21:00","price":460.16},{"date":"1396/09/13 21:30","price":459.62},{"date":"1396/09/13 22:00","price":457.14}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398