کمترین: 
1282.3
بیشترین: 
1282.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1282.30
زمان: 
9/12 20:10
قیمت اونس طلا امروز 12 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 12 آذر 1396 , 1282.30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 20:10","price":1282.30}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398