قیمت دینار بحرین مورخ 12 آذر 1396

کمترین: 
10950
بیشترین: 
10950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10950
زمان: 
9/12 15:00
قیمت دینار بحرین مورخ 12 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 آذر 1396 , 10950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 15:00","price":10950}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397