کمترین: 
10850
بیشترین: 
10850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10850
زمان: 
9/12 15:00
قیمت ریال عمان امروز 12 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 آذر 1396 , 10850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 15:00","price":10850}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398