کمترین: 
3085
بیشترین: 
3085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3085
زمان: 
9/12 13:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 آذر 1396 , 3085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 13:30","price":3085}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398