کمترین: 
1105
بیشترین: 
1110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1110
زمان: 
9/12 15:10
قیمت ریال قطر امروز 12 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 آذر 1396 , 1110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 13:30","price":1105},{"date":"1396/09/12 15:10","price":1110}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398