کمترین: 
2518
بیشترین: 
2538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2538
زمان: 
9/12 15:00
قیمت منات آذربایجان امروز 12 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 آذر 1396 , 2538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 13:00","price":2518},{"date":"1396/09/12 15:00","price":2538}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398