کمترین: 
1044
بیشترین: 
1044
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1044
زمان: 
9/12 13:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 آذر 1396 , 1044 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 13:00","price":1044}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399