کمترین: 
13700
بیشترین: 
13750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13750
زمان: 
9/12 15:00
قیمت دینار کویت امروز 12 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 آذر 1396 , 13750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 13:00","price":13700},{"date":"1396/09/12 15:00","price":13750}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398