کمترین: 
90951.8
بیشترین: 
90969.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90951.8
زمان: 
9/12 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 12 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 آذر 1396 , 90951.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 12:30","price":90969.6},{"date":"1396/09/12 15:30","price":90951.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398