کمترین: 
498
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
9/12 16:20
قیمت کرون سوئد امروز 12 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 آذر 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 12:10","price":498},{"date":"1396/09/12 16:20","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398