کمترین: 
694000
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
696000
زمان: 
9/12 16:06
قیمت نیم سکه امروز 12 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 آذر 1396 , 696000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 12:06","price":694000},{"date":"1396/09/12 12:48","price":699000},{"date":"1396/09/12 13:42","price":700000},{"date":"1396/09/12 16:06","price":696000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398