کمترین: 
1340000
بیشترین: 
1346000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1346000
زمان: 
9/12 12:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 آذر 1396 , 1346000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 12:06","price":1340000},{"date":"1396/09/12 12:48","price":1346000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398