کمترین: 
391000
بیشترین: 
401000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
401000
زمان: 
9/12 16:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 12 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 آذر 1396 , 401000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:54","price":391000},{"date":"1396/09/12 12:00","price":395000},{"date":"1396/09/12 12:06","price":397000},{"date":"1396/09/12 12:36","price":399000},{"date":"1396/09/12 13:36","price":400000},{"date":"1396/09/12 16:42","price":401000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398