کمترین: 
688000
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700000
زمان: 
9/12 16:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 آذر 1396 , 700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:54","price":688000},{"date":"1396/09/12 12:00","price":694000},{"date":"1396/09/12 12:06","price":696000},{"date":"1396/09/12 12:36","price":698000},{"date":"1396/09/12 13:36","price":699000},{"date":"1396/09/12 16:42","price":700000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398