کمترین: 
4148
بیشترین: 
4167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4164
زمان: 
9/12 17:30
قیمت دلار امروز 12 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 آذر 1396 , 4164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:20","price":4153},{"date":"1396/09/12 11:30","price":4149},{"date":"1396/09/12 11:50","price":4148},{"date":"1396/09/12 12:10","price":4149},{"date":"1396/09/12 12:20","price":4150},{"date":"1396/09/12 12:30","price":4152},{"date":"1396/09/12 13:00","price":4153},{"date":"1396/09/12 13:30","price":4158},{"date":"1396/09/12 14:00","price":4157},{"date":"1396/09/12 14:40","price":4159},{"date":"1396/09/12 15:00","price":4158},{"date":"1396/09/12 15:10","price":4159},{"date":"1396/09/12 15:30","price":4160},{"date":"1396/09/12 15:50","price":4161},{"date":"1396/09/12 16:00","price":4162},{"date":"1396/09/12 16:20","price":4163},{"date":"1396/09/12 16:30","price":4167},{"date":"1396/09/12 16:50","price":4165},{"date":"1396/09/12 17:30","price":4164}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398