کمترین: 
37.9
بیشترین: 
37.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37.9
زمان: 
9/12 11:10
قیمت ین ژاپن امروز 12 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 آذر 1396 , 37.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:10","price":37.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398