کمترین: 
500
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501
زمان: 
9/12 12:10
قیمت کرون نروژ امروز 12 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 آذر 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":500},{"date":"1396/09/12 12:10","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398