کمترین: 
4317
بیشترین: 
4337
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4337
زمان: 
9/12 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 آذر 1396 , 4337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":4317},{"date":"1396/09/12 10:50","price":4320},{"date":"1396/09/12 11:40","price":4323},{"date":"1396/09/12 12:10","price":4327},{"date":"1396/09/12 13:00","price":4337}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398