کمترین: 
3214
بیشترین: 
3238
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3238
زمان: 
9/12 16:10
قیمت دلار استرالیا امروز 12 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 آذر 1396 , 3238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":3214},{"date":"1396/09/12 11:30","price":3215},{"date":"1396/09/12 11:50","price":3219},{"date":"1396/09/12 12:10","price":3223},{"date":"1396/09/12 12:40","price":3233},{"date":"1396/09/12 13:00","price":3231},{"date":"1396/09/12 14:30","price":3232},{"date":"1396/09/12 14:40","price":3234},{"date":"1396/09/12 14:50","price":3236},{"date":"1396/09/12 16:10","price":3238}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398