کمترین: 
3345
بیشترین: 
3356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3356
زمان: 
9/12 14:50
قیمت دلار کانادا امروز 12 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 آذر 1396 , 3356 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":3346},{"date":"1396/09/12 10:20","price":3350},{"date":"1396/09/12 11:40","price":3349},{"date":"1396/09/12 12:10","price":3346},{"date":"1396/09/12 13:10","price":3345},{"date":"1396/09/12 13:50","price":3347},{"date":"1396/09/12 14:20","price":3348},{"date":"1396/09/12 14:30","price":3352},{"date":"1396/09/12 14:40","price":3355},{"date":"1396/09/12 14:50","price":3356}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398