کمترین: 
1086
بیشترین: 
1087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1086
زمان: 
9/12 15:00
قیمت لیر ترکیه امروز 12 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 آذر 1396 , 1086 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":1086},{"date":"1396/09/12 11:40","price":1087},{"date":"1396/09/12 11:50","price":1086},{"date":"1396/09/12 14:50","price":1087},{"date":"1396/09/12 15:00","price":1086}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398