کمترین: 
453.5
بیشترین: 
474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
471.8
زمان: 
9/12 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 آذر 1396 , 471.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 00:30","price":453.86},{"date":"1396/09/12 01:00","price":456},{"date":"1396/09/12 03:30","price":453.75},{"date":"1396/09/12 04:00","price":454},{"date":"1396/09/12 04:30","price":453.5},{"date":"1396/09/12 05:00","price":453.7},{"date":"1396/09/12 06:30","price":453.85},{"date":"1396/09/12 09:30","price":455},{"date":"1396/09/12 10:30","price":457},{"date":"1396/09/12 12:30","price":458.82},{"date":"1396/09/12 13:00","price":460},{"date":"1396/09/12 14:00","price":459.2},{"date":"1396/09/12 14:30","price":459.23},{"date":"1396/09/12 15:00","price":464.96},{"date":"1396/09/12 17:30","price":470},{"date":"1396/09/12 19:00","price":472.06},{"date":"1396/09/12 19:30","price":472.01},{"date":"1396/09/12 20:00","price":474},{"date":"1396/09/12 20:30","price":472},{"date":"1396/09/12 21:00","price":472.91},{"date":"1396/09/12 21:30","price":470.81},{"date":"1396/09/12 22:00","price":471},{"date":"1396/09/12 22:30","price":471.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398