کمترین: 
10785
بیشترین: 
11776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11702
زمان: 
9/12 22:30
قیمت بیت کوین امروز 12 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 آذر 1396 , 11702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 00:30","price":10905},{"date":"1396/09/12 01:00","price":10977},{"date":"1396/09/12 03:30","price":10890},{"date":"1396/09/12 04:00","price":10970},{"date":"1396/09/12 04:30","price":10785},{"date":"1396/09/12 05:00","price":10859},{"date":"1396/09/12 06:30","price":10906},{"date":"1396/09/12 09:30","price":11058},{"date":"1396/09/12 10:00","price":11037},{"date":"1396/09/12 10:30","price":11087},{"date":"1396/09/12 12:30","price":11151},{"date":"1396/09/12 13:00","price":11137},{"date":"1396/09/12 13:30","price":11077},{"date":"1396/09/12 14:30","price":11134},{"date":"1396/09/12 15:00","price":11384},{"date":"1396/09/12 17:30","price":11668},{"date":"1396/09/12 18:30","price":11646},{"date":"1396/09/12 19:00","price":11776},{"date":"1396/09/12 19:30","price":11731},{"date":"1396/09/12 20:00","price":11766},{"date":"1396/09/12 20:30","price":11685},{"date":"1396/09/12 21:00","price":11711},{"date":"1396/09/12 21:30","price":11686},{"date":"1396/09/12 22:00","price":11690},{"date":"1396/09/12 22:30","price":11702}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398